2 months agolearn noorani qaida Safdriyaquran with tajweed